021-66798790 , 66798804  تلفن :
021-66798790 , 66798804   تلفن :

مقاله ها

چرم کاری و لدرلاک

این روش برای ایجاد عاج و خطوط منظم و نامنظم بر روی قالبهای پلاستیک به عنوان تکسچر استفاده می شود.

بعد از این مرحله براده های ایجاد شده به وسیله اسید برداشته می گردد.

این نوع از خدمات اکثرا بر روی قالبهای تولید قطعات خودرو مورد استفاده قرار می گیرد.